Disclaimer

Inhoud van het online aanbod

De informatie, adressen en afbeeldingen die door de website-exploitant zijn gepubliceerd, zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht. Desondanks kan geen garantie voor de juistheid worden gegeven. De informatie en afbeeldingen zijn alleen voor persoonlijke informatie van de gebruiker. Niets uit deze publicatie mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden verwerkt, gedupliceerd of gedistribueerd met behulp van elektronische systemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Goederen en bedrijfsnamen worden gebruikt zonder garantie op gratis gebruik. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om pagina’s of individuele aanbiedingen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken. De documenten/ informatie kunnen door de huidige ontwikkelingen verouderd zijn zonder dat de verstrekte documenten/ informatie worden gewijzigd. Alle aanbiedingen zijn niet bindend.

Auteurs- en gebruiksrecht

Op deze websites, programmering, inhoud, ontwerp en structuur rusten auteursrechten Het beschikbaar stellen (veronderstellen op andere webpagina’s) van onze webpagina’s, de lay-out van de webpagina’s, hun inhoud (teksten, afbeeldingen, programma’s) geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan ​​na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de exploitant van de website.

Verwijzingen en links

De inhoud van internetpagina’s, die vanaf deze zijde zijn gekoppeld, kan veranderen, zonder dat de webpagina-exploitant hiervan op de hoogte wordt gebracht. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud en ontwerpen van te bereiken pagina’s, die zijn gewijzigd na het instellen van de link, en wijzen wij elke verantwoordelijkheid af indien deze wetten/voorschriften of dergelijke schenden.

Bedrijfsvideo

Ons verhaal

Voor een snel en duidelijk overzicht van de H&H groep klik op 'Play'.